Wat ga je leren?2023-10-12T10:33:10+02:00

Wat ga je leren?

Hieronder een overzicht van de lesstof in het eerste jaar.
Voor de lesstof van het tweede en derde jaar, kijk je op deze pagina.

Basisvakken of thema’s?

Een greep uit de vakken die je kunt verwachten. We noemen de vakken eigenlijk thema’s. Door het onderwijs te concentreren rondom een thema, zal je ervaren dat het dieper doorwerkt. Over ieder thema krijg je een week lang les, activatie en bediening door verschillende docenten en vanuit verschillende invalshoeken. Iedere week is er een ander thema. Sommige thema’s zijn er meerdere keren. Onder ieder thema liggen meerdere fundamentele en levensveranderende lessen over dit thema.

Klik op het +-je hieronder om de diverse thema’s, keuzevakken en verdieping te bekijken.

Cultuur van Eer & Echtheid
Jezus Christus, Zoon van God
God de Vader
Heilige Geest
Intimiteit 1
Identiteit 1
Genade
Liefde
Het Koninkrijk 1
Aanbidding
De geestelijke wereld
Jouw positie / autoriteit
Bovennatuurlijk leven
De geestelijke mens
Persoonlijkheid
Bestemming
Het verbond
Gods Aanwezigheid en Heerlijkheid
Vijfvoudige bediening
Herder / Verbinding
Het Koninkrijk 2
Revivalist 1
Genezing
Heling
Bevrijding
Evangelist / Evangelisatie
Identiteit 2
Apostel / Cultuur
Godsbeelden
Profeet / Profeteren
Intimiteit 2
Openbaring
Vrucht(dragen)
Zalving
Gaven
Talenten
Leraar / Verkondiging
Het Lichaam / De Kerk
Gebed
Vasten & Bidden
Wonderen, Tekenen en Krachten
Revivalist 2

Keuzevakken?

Een keuzevak is een specifieke track die je kiest voor langere tijd. Je kunt meerdere tracks kiezen, maar helaas niet allemaal. Tijdens deze lessen zijn de groepen opgedeeld. We willen met deze tracks je de gelegenheid geven je ook te ontwikkelen in specifieke vaardigheden. De keuzevakken geven je een extra uitdaging en ontwikkeling op specifieke gebieden zoals kunst, media, worship of bijvoorbeeld het ontwikkelen van een bediening.

Klik op het +-je hieronder om de diverse thema’s, keuzevakken en verdieping te bekijken.

 • Track – Worship – onderwijs + extra praktijkmomenten
 • Track – Media – onderwijs + extra praktijkmomenten buiten schooltijden
 • Track – Expressie – onderwijs + extra uitvoeringen buiten schooltijden op events
 • Track – Kunstvormen – onderwijs + uitvoeringen buiten schooltijden op events
 • Track – SOZO – onderwijs + extra praktijkmomenten buiten schooltijden
 • Track – Ontwikkelen van een bediening – onderwijs + extra stagemomenten

Verdiepingsvakken

Naast de keuzevakken, zijn er ook verdiepingsvakken. Deze lopen regelmatig parallel met de keuzevakken, maar de meeste ervan zijn naast de keuzevakken te volgen. Een verdieping betekend ook dat je naast heel veel leren, ook actief aan de slag gaat met hetgeen je geleerd hebt.

Klik op het +-je hieronder om de diverse thema’s, keuzevakken en verdieping te bekijken.

 • Keys, wie ben jij? – onderwijs + testen *
 • Engelen & Demonen – onderwijs *
 • Vrouwen in de Bijbel – onderwijs *
 • Geestelijke Zintuigen – onderwijs + praktijk *
 • Nachten & Dromen – onderwijs *
 • Profetie onderwijs + praktijk *
 • (S)preken met Kracht onderwijs *
 • Schepping en Evolutie – onderwijs
 • Leiderschap – onderwijs
 • Huwelijk & Gezin – onderwijs
 • Kerk- en Gemeentewerk – onderwijs + praktijk
 • Tienerwerk – onderwijs + praktijk
 • Kinderwerk – onderwijs + praktijk
 • Kerkgeschiedenis – onderwijs
 • Israël, het volk van God – onderwijs
 • De Bijbel – Oude Testament – onderwijs
 • De Bijbel – Nieuwe Testament – onderwijs
 • Financiën, de economie van God – onderwijs
 • Psychologie – onderwijs

De vakken met een * worden door alle studenten automatisch gevolgd in het eerste jaar.

Contact Info

Telefoon: 06-42050073

Ga naar de bovenkant