Loading...
Bijbelschool Praktische Informatie | I AM School of Revival2024-07-09T15:23:46+02:00

Praktische informatie over de Bijbelschool!

We voorzien je graag van alle benodigde informatie. Hieronder vind je een overzicht van belangrijke praktische zaken zoals; de indeling van je dagen, je vakken, mogelijkheden rondom vervoer, de kosten van een schooljaar en nog veel meer!

Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail of WhatsApp. Mailen kan via lenneke@schoolofrevival.nl of stuur ons een WhatsApp-berichtje op 06-42050073. We staan klaar om je te helpen!

Fulltime en/of Parttime?

Je kunt het eerste jaar van deze school zowel parttime in 2 dagen (dinsdag & donderdag) als fulltime in 4 dagen (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag) volgen.  Als parttimer, doe je dan het eerste jaar in twee jaar.

Na afronding van dit volledige 1e jaar is er de optie om nog 2 fulltime schooljaren te volgen.

Fulltime

 • Fulltime is 4 dagen per week.

 • Dat is maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
 • De vrijdag heb je vrij, maar je zal wel tijd nodig hebben om je huiswerk bij te werken.

 • Ook werk je 3 keer per jaar mee tijdens een conferentie. Deze zijn op vrijdagen en/of zaterdagen of in de avonden.

 • Ook verwachten we dat je 2 keer per jaar mee gaat op outreach. Deze zullen soms ook op vrijdag en zaterdag plaats vinden.

 • Het eerste jaar is er een missiontrip van 10 dagen naar Roemenië of in Nederland.

Parttime

 • Parttime is 2 dagen per week.
 • Dat is het 1e jaar de dinsdag en de donderdag.

 • Hou rekening met de tijd die nodig zal hebben om je huiswerk bij te werken, ongeveer 2 uur per week.

 • Ook werk je 2 keer per jaar mee tijdens een conferentie. Deze zijn vaak op vrijdagen en/of zaterdagen of in de avonden.

 • We verwachten we dat je 1 keer per jaar mee gaat op outreach. Deze zullen op vrijdag of zaterdag plaatsvinden.

 • Het eerste jaar is er een missiontrip van 10 dagen naar Roemenië. Of je neemt deel, op je gewone schooldagen, aan de missiontrip in Nederland.

1 of 2 of 3 jaar Bijbelschool?

Je kunt de School of Revival 3 jaar volgen om deze volledig af te ronden. Tevens kun je ieder jaar apart volgen, en voor het 1e jaar geven we je zelfs de mogelijkheid om deze parttime te doen. Dan duurt het 1e jaar dus 2 jaar en kan je daarna alsnog als je dat zou willen verder gaan met het 2e en het 3e jaar.

Op deze Bijbelschool wordt een volledig programma aangeboden dat drie jaar duurt om af te ronden. Het is echter niet verplicht om alle drie de jaren te volgen, het is mogelijk om elk jaar afzonderlijk te volgen en af te ronden met een certificaat.

Voor het eerste jaar is er zelfs een optie om dit parttime (2 dagen per week) te doen. Als je voor deze parttime optie kiest, duurt het eerste jaar dus twee jaar. Na het afronden van het eerste jaar kun je ervoor kiezen om door te gaan met het tweede en derde jaar, indien gewenst.

Het 1e jaar!?

Het eerste jaar ga je direct de diepte in. De focus is voor dit eerste jaar op identiteit, intimiteit en autoriteit. Maar ook in dit eerste jaar gaan we je vast trainen in leiderschap, geloof en is er in de keuzevakken enorm veel ruimte en aandacht voor creativiteit en expressie. Op allerlei gebieden willen we je helpen om de boodschap die ook in jouw hart is ook te leren communiceren op een manier die bij jou past.

Je kunt verwachten dat je dagelijks ook fundamentele lessen krijg vanuit het woord van God. Fundamenteel, maar ook altijd vernieuwend en vol openbaring. Als je de toggle even aanklikt, dan kun je door de vakken en thema’s heen scrollen.

Parttime 1e jaar in 2 jaar?
Als je niet de mogelijkheid hebt om een fulltime studie te volgen, bieden we ook een parttime versie van het eerste jaar van de Bijbelschool aan. In deze parttime variant kun je ervoor kiezen om het eerste jaar in een periode van twee jaar te voltooien. Na deze twee jaar parttime studeren, heb je het eerste jaar afgerond en ben je gecertificeerd om, indien gewenst, deel te nemen aan het tweede jaar van de Bijbelschool.

Klik op het +-je hieronder om de diverse thema’s, keuzevakken en verdieping te bekijken.

Cultuur van Eer & Echtheid
Jezus Christus, Zoon van God
God de Vader
Heilige Geest
Intimiteit 1
Identiteit 1
Genade
Liefde
Het Koninkrijk 1
Aanbidding
De geestelijke wereld
Jouw positie / autoriteit
Bovennatuurlijk leven
De geestelijke mens
Persoonlijkheid
Bestemming
Het verbond
Gods Aanwezigheid en Heerlijkheid
Vijfvoudige bediening
Herder / Verbinding
Het Koninkrijk 2
Revivalist 1
Genezing
Heling
Bevrijding
Evangelist / Evangelisatie
Identiteit 2
Apostel / Cultuur
Godsbeelden
Profeet / Profeteren
Intimiteit 2
Openbaring
Vrucht(dragen)
Zalving
Gaven
Talenten
Leraar / Verkondiging
Het Lichaam / De Kerk
Gebed
Vasten & Bidden
Wonderen, Tekenen en Krachten
Revivalist 2

 • Track – Worship – 20 lessen + extra praktijkmomenten
 • Track – Media – 12 lessen + extra praktijkmomenten
 • Track – Expressie – 7 lessen + uitvoeringen
 • Track – Kunstvormen – 20 lessen + uitvoeringen
 • Track – SOZO – 9 lessen + extra praktijkmomenten
 • Track – Ontwikkelen van een bediening – 20 lessen + extra stagemomenten
 • Keys, wie ben jij? – 7 lessen + testen
 • Schepping en Evolutie – 7 lessen
 • Leiderschap – 14 lessen
 • Huwelijk & Gezin – 5 lessen
 • Kerk- en Gemeentewerk – 10 lessen
 • Nachten, Dromen en Visioenen – 7 lessen
 • Tienerwerk – 3 lessen
 • Kinderwerk – 3 lessen
 • Kerkgeschiedenis – 5 lessen
 • Israël, het volk van God – 3 lessen
 • De Bijbel – Oude Testament – 7 lessen
 • De Bijbel – Nieuwe Testament – 7 lessen
 • Financiën, de economie van God – 5 lessen
 • Engelen & Demonen – 9 lessen
 • Vrouwen in de Bijbel – 9 lessen
 • Psychologie – 14 lessen
 • Profetie 14 lessen
 • Geestelijke Zintuigen – 7 Lessen
 • (S)Preken met Kracht – 14 lessen

Het 2e jaar!?

Om deel te nemen aan het tweede jaar van de Bijbelschool, dien je het certificaat te hebben behaald van het volledig afgeronde eerste jaar.

Het tweede jaar legt nog meer nadruk op autoriteit, leiderschap en het dragen van grotere verantwoordelijkheid, net zoals het eerste jaar. Gedurende het tweede jaar behandelen we het hele Woord van God in één jaar en verkennen we diepgaande thema’s die je zullen helpen om het leven van Jezus te brengen op de plaatsen waar God je roept.

Tegen die tijd hebben we ook meer inzicht in jouw roeping en de gaven die God je heeft gegeven, en zullen we je uitdagen om je persoonlijk verder te ontwikkelen.

In het tweede jaar kun je ook kiezen voor keuze- en verdiepingsvakken die je niet in het eerste jaar hebt kunnen volgen. Bovendien zijn er speciale tracks beschikbaar die specifiek gericht zijn op het tweede jaar.

Als je op de ‘toggle’ op deze pagina klikt, kun je door de verschillende vakken en thema’s scrollen om een idee te krijgen van wat er behandeld zal worden.

Klik op het +-je hieronder om de diverse thema’s, keuzevakken en verdieping te bekijken.

Alle 27 boeken van het Nieuwe Verbond
Alle 39 boeken van het Oude Verbond
Praktische Theologie
Discipelschap
Interpretatiemethoden
Ethiek
Het antwoord op Wereldreligies
Cultuur van Eer 2
Pastoraat
Intimiteit 3 + 4
Identiteit 3 + 4
Evangelisatie
Het Koninkrijk 3
Autoriteit & Leiderschap
Persoonlijkheid
Gods Aanwezigheid dragen
Gemeenteopbouw.
Gods Heerlijkheid dragen
Vijfvoudige bediening 2+3
Revivalist 3+4
Genezing 2
Heling 2
Bevrijding 2
Vrucht dragen & overdragen
Gebed 2+3
In het 1e jaar heb je 2 of maximaal 3 tracks gevolgd. Voor het tweede jaar heb je dan weer deze keuze plus enkele uitbreidingen.

 • Track – Worship – 20 lessen + extra praktijkmomenten
 • Track – Media – 12 lessen + extra praktijkmomenten
 • Track – Expressie – 7 lessen + uitvoeringen
 • Track – Kunstvormen – 20 lessen + uitvoeringen
 • Track – SOZO – 9 lessen + extra praktijkmomenten
 • Track – Ontwikkelen van een bediening – 20 lessen + extra stagemomenten
 • Track – Leiderschap – 14 lessen + praktijkmomenten
 • Track – Pastorale vormen – 14 lessen + stages
 • Track – Kunstvormen 2 – 7 lessen + stages
 • Track – Voorbereiding Zending – 14 lessen + uitvoeringen

Sommige verdiepingsvakken volg je verplicht in het eerste jaar. Die zie je niet meer in dit overzicht omdat je ze al hebt afgerond.

 • Schepping en Evolutie – 7 lessen
 • Leiderschap – 14 lessen
 • Huwelijk & Gezin – 5 lessen
 • Kerk- en Gemeentewerk – 10 lessen
 • Tienerwerk – 3 lessen
 • Kinderwerk – 3 lessen
 • Kerkgeschiedenis – 5 lessen
 • Israël, het volk van God – 3 lessen
 • Financiën, de economie van God – 5 lessen
 • Psychologie – 14 lessen
 • Geestelijke Zintuigen – 7 Lessen
 • (S)preken met Kracht – 14 lessen

Het 3e jaar!

Het derde jaar van de Bijbelschool staat voornamelijk in het teken van een stageperiode. Leren in de praktijk.

Gedurende dit jaar volg je één dag per week lessen. De overige drie dagen besteed je aan een stage binnen een bediening. Deze stage kan plaatsvinden bij een van de bedieningen die verbonden zijn aan I AM Loved, een kerkelijke gemeente of zelfs binnen de Bijbelschool zelf, waar je mentor of groepspastor kunt zijn.

Hoewel je de mogelijkheid hebt om zelf een stageplaats te zoeken, garanderen wij jou een passende plek die aansluit bij jouw roeping en talenten. Aangezien we al twee jaar samen hebben opgetrokken, zullen we je begeleiden om jouw gaven en talenten optimaal tot uiting te laten komen.

Tijdens dit jaar zul je dus drie dagen per week stage lopen en één dag per week les hebben. In het onderstaande schema kun je de thema’s vinden waarover je tijdens die lesdagen onderwijs zult ontvangen.

Klik op het +-je hieronder om de diverse thema’s, keuzevakken en verdieping te bekijken.

Apologetiek
Praktische Theologie
Nieuwe Testament
Discipelschap overdragen
Ethiek (2+3)
Cultuur van Eer 3
Het Koninkrijk 4
Autoriteit & Leiderschap 2
Persoonlijkheid 2
Bediening
Revivalist 5
Vrucht dragen & overdragen 2
Gebed 4

Hoe zien je dagen eruit?

Niet elke dag zal hetzelfde zijn, maar er is wel een basisstructuur. Dit doen we om te waarborgen dat je een volledig pakket aan kennis en ontwikkeling meekrijgt in het jaar wat je volgt. De globale indeling van de dagen is als volgt:

09.00
Inloop

 • Worshiproom
 • Ontmoeting

Je bent welkom iedere dag vanaf 09.00. Tot 09.30 kan je in onze WorshipRoom een tijd van persoonlijke aanbidding hebben. Of je ontmoet en drinkt ondertussen iets met je mede-studenten in de lobby.

09.30
Fundamenten

 • Bijbelonderwijs
 • Fundamentele principes

De eerste les is in principe altijd kennisoverdracht. Fundamenteel onderwijs vanuit het Woord van God en levendmakend door Gods Geest.

10.30
Pauze

 • Koffie, Thee,

 • Of iets anders?

Ontmoeting en ontspanning tijdens de pauze.

11.00 Keuze- of
verdiepingsvak

 • Diep en activerend
 • Specifiek en uitdagend

De tweede les is je keuzevak of een verdiepingsvak. We beiden keuzevakken aan, waarin je kunt ontdekken waar je talenten, bestemming en vaardigheden liggen. Verdiepingsvakken zijn vakken waarin je dieper gaat en geactiveerd wordt in een onderwerp.

12.00
Lunch / Pauze

 • Tijd voor de lunch

 • En even bewegen

 • Of juist even niet

Ontmoeting en ontspanning tijdens de pauzes.

13.00
Mainsessie

 • Gezamenlijke aanbidding
 • Sprekers
 • Bediening

De middagsessie, is wat we noemen de “mainsessie”. Een tijd van aanbidding, waarin sprekers en bedieningen aan de hand van het weekthema of waar de Heilige Geest ook heenleidt, zullen voorgaan in Woord en Bediening. Krachtige en levensveranderende sessies.

15.00/15.30 Einde
met uitloop

 • We stoppen op tijd

 • En dan is er gebed

 • En tijd voor vragen

Uiterlijk 15:00 zullen we de dag eindigen, met een uitloop voor gebed en bediening naar 15.30.

Regelmatig
Revival Groep

 • Relatie en Verbinding

 • Oefenen in co-leiderschap

 • Samen!

Er is ook regelmatig een moment dat je in je Revival Groep samenkomt. Dit is dan ook in de middag.

De kosten van de school?

We hebben geprobeerd de kosten van deze Bijbelschool zo laag mogelijk te houden en hebben geen enkel winstoogmerk. Dat is onze stap in geloof. Dat de kosten een uitdaging voor je kunnen zijn, is jouw stap in geloof. Onze ervaring is dat er als je gaat bewegen in het verlangen wat God in je hart heeft gelegd, er altijd deuren opengaan. We denken graag met je mee als je hierin hulp nodig hebt, of denkt in aanmerking te komen voor ons studiefonds, laat het ons weten.

Fulltime Bijbelschool 1e Jaar

Kosten voor het eerste jaar zijn:

€ 3.850,-

Actie:
Bij aanmelden voor 1 juni ontvang je € 200,- korting.

Betalen in termijnen?
Je kunt je schoolgeld ook voldoen in 10 maandelijkse termijnen van € 389,50
(De kortingen bij vroege aanmelding worden naar ratio verdeeld over de termijnen)

(Het totaal bedrag bij betalen in termijn is iets hoger i.v.m. de administratieve kosten)

Fulltime Bijbelschool 2e Jaar

Kosten voor het tweede jaar zijn:

€ 3.250,-

Actie:
Bij aanmelden voor 1 juni ontvang je € 100,- korting.

Betalen in termijnen?
Je kunt je schoolgeld ook voldoen in 10 maandelijkse termijnen van € 329,50
(De kortingen bij vroege aanmelding worden naar ratio verdeeld over de termijnen)

(Het totaal bedrag bij betalen in termijn is iets hoger i.v.m. de administratieve kosten)

Parttime Bijbelschool 1 jaar

Kosten voor het eerste jaar zijn:

€ 2.125,-

Actie:
Bij aanmelden voor 1 juni ontvang je € 100,- korting.

Betalen in termijnen?
Je kunt je schoolgeld ook voldoen in 10 maandelijkse termijnen van € 217,50 per maand.
(De kortingen bij vroege aanmelding worden naar ratio verdeeld over de termijnen)

(Het totaal bedrag bij betalen in termijn is iets hoger i.v.m. de administratieve kosten)

Parttime Bijbelschool 2e jaar

Kosten voor het tweede jaar zijn:

€ 1.975,-

Actie:
Bij aanmelden voor 1 juni ontvang je € 50,- korting.

Betalen in termijnen?
Je kunt je schoolgeld ook voldoen in 10 maandelijkse termijnen van € 202,50 per maand.
(De kortingen bij vroege aanmelding worden naar ratio verdeeld over de termijnen)

(Het totaal bedrag bij betalen in termijn is iets hoger i.v.m. de administratieve kosten)

Bijbelschool Ministry Weekend

We zullen met elkaar een weekend weggaan eind oktober/begin november (zie agenda). Dit wordt een onvergetelijk weekend. Dit is een verplicht onderdeel van de school, ook voor de parttimers. Alleen in overleg en uitzonderlijke gevallen kan hier uitsteel voor worden verkregen.
De kosten hiervan zijn al bij je schoolgeld inbegrepen.

Outreaches

We zullen regelmatig outreaches organiseren.  Sowieso rondomde feestdagen zijn er grote acties. Daarnaast zullen er kleinere outreaches zijn op vrijdagen en zaterdagen door het jaar heen. Of misschien ga jij wel voor de ‘Lukas-10-Missie’. In ieder geval is het voor fulltimers 2 keer per jaar en voor parttimers 1 keer per jaar verplicht als onderdeel van je opleiding.
De kosten hiervan zijn al bij je schoolgeld inbegrepen.

Conferenties en Events

Onderdeel van de school is het meewerken op onze conferenties en events. Voor fulltimers is dat 3 keer per jaar, voor parttimers 1 keer per jaar verplicht als onderdeel van je opleiding. Op deze events leer je mee te bewegen in ministrygebed en bediening. Ook zal je mee mogen werken in bijvoorbeeld de aanbidding, bediening, specifieke vaardigheden vanuit je keuzevakken, het geven van je getuigenis enz.
De kosten hiervan zijn al bij je schoolgeld inbegrepen.

Mission Trips 1e Jaar

Voor de eerste jaar is er de Mission Week, waarin je deel kunt nemen aan outreaches en missiontrips in Nederland en in Roemenie. De kosten daarvan zijn van € 250 voor missies in Nederland en € 1150 als je mee naar Roemenië wilt. Deze kosten zijn niet in het schoolgeld inbegrepen.

Mission Trips 2e Jaar

Voor de tweede jaar zijn er twee mission trips waaraan je deel kunt nemen. Het betreft een outreach in Kenia (€ 1950) & Equador (€ 1450). Deze kosten zijn niet in het schoolgeld inbegrepen.

Mission Trips 3e Jaar

Voor het derde jaar is het een optie om mee te gaan op de missie trips van het eerste en/of tweede jaar. Daarnaast is er een derdejaars missietrip naar Israël (€ 1350,-). Deze kosten zijn niet in het schoolgeld inbegrepen.

Schoolvakanties

We houden de onderstaande schoolvakanties aan, dat is met als basis de regio midden.
Mocht vakantie in jouw regio anders vallen dan is daar vrijstelling voor m.b.t je aanwezigheid.

Aanvraag Studiefonds Bijbelschool

Door mensen die een verlangen hebben om te investeren in de ontwikkeling van bedieningen, is er een studiefonds beschikbaar gesteld. Dit fonds wordt gebruikt om de kosten van de Bijbelschool te dekken voor degenen die financieel niet in staat zijn dit zelf te dragen.

Als jij een sterke Goddelijke roeping ervaart, maar financieel niet in staat bent om de kosten van de Bijbelschool te betalen, kun je een beroep doen op dit studiefonds. Als dit voor jou van toepassing is, laat het ons dan gerust weten. We willen graag met je in gesprek gaan om je roeping, betrokkenheid en motivatie te bespreken.

Laat ons weten dat je interesse hebt in het studiefonds, door onderstaand formulier in te vullen. We zullen altijd snel reageren om verdere stappen te bespreken en te kijken hoe we je kunnen ondersteunen.

Aanvraag Studiefonds

Stap 1 van 6

E-mailadres(Vereist)

Wat ga je leren?

Hieronder een overzicht van de lesstof in het eerste jaar.
Voor de lesstof van het tweede en derde jaar, kijk je op deze pagina.

Basisvakken of thema’s?

Een greep uit de vakken die je kunt verwachten. We noemen de vakken eigenlijk thema’s. Door het onderwijs te concentreren rondom een thema, zal je ervaren dat het dieper doorwerkt. Over ieder thema krijg je een week lang les, activatie en bediening door verschillende docenten en vanuit verschillende invalshoeken. Iedere week is er een ander thema. Sommige thema’s zijn er meerdere keren. Onder ieder thema liggen meerdere fundamentele en levensveranderende lessen over dit thema.

Klik op het +-je hieronder om de diverse thema’s, keuzevakken en verdieping te bekijken.

Cultuur van Eer & Echtheid
Jezus Christus, Zoon van God
God de Vader
Heilige Geest
Intimiteit 1
Identiteit 1
Genade
Liefde
Het Koninkrijk 1
Aanbidding
De geestelijke wereld
Jouw positie / autoriteit
Bovennatuurlijk leven
De geestelijke mens
Persoonlijkheid
Bestemming
Het verbond
Gods Aanwezigheid en Heerlijkheid
Vijfvoudige bediening
Herder / Verbinding
Het Koninkrijk 2
Revivalist 1
Genezing
Heling
Bevrijding
Evangelist / Evangelisatie
Identiteit 2
Apostel / Cultuur
Godsbeelden
Profeet / Profeteren
Intimiteit 2
Openbaring
Vrucht(dragen)
Zalving
Gaven
Talenten
Leraar / Verkondiging
Het Lichaam / De Kerk
Gebed
Vasten & Bidden
Wonderen, Tekenen en Krachten
Revivalist 2

Keuzevakken?

Een keuzevak is een specifieke track die je kiest voor langere tijd. Je kunt meerdere tracks kiezen, maar helaas niet allemaal. Tijdens deze lessen zijn de groepen opgedeeld. We willen met deze tracks je de gelegenheid geven je ook te ontwikkelen in specifieke vaardigheden. De keuzevakken geven je een extra uitdaging en ontwikkeling op specifieke gebieden zoals kunst, media, worship of bijvoorbeeld het ontwikkelen van een bediening.

Klik op het +-je hieronder om de diverse thema’s, keuzevakken en verdieping te bekijken.

 • Track – Worship – onderwijs + extra praktijkmomenten
 • Track – Media – onderwijs + extra praktijkmomenten buiten schooltijden
 • Track – Expressie – onderwijs + extra uitvoeringen buiten schooltijden op events
 • Track – Kunstvormen – onderwijs + uitvoeringen buiten schooltijden op events
 • Track – SOZO – onderwijs + extra praktijkmomenten buiten schooltijden
 • Track – Ontwikkelen van een bediening – onderwijs + extra stagemomenten

Verdiepingsvakken

Naast de keuzevakken, zijn er ook verdiepingsvakken. Deze lopen regelmatig parallel met de keuzevakken, maar de meeste ervan zijn naast de keuzevakken te volgen. Een verdieping betekend ook dat je naast heel veel leren, ook actief aan de slag gaat met hetgeen je geleerd hebt.

Klik op het +-je hieronder om de diverse thema’s, keuzevakken en verdieping te bekijken.

 • Keys, wie ben jij? – onderwijs + testen *
 • Engelen & Demonen – onderwijs *
 • Vrouwen in de Bijbel – onderwijs *
 • Geestelijke Zintuigen – onderwijs + praktijk *
 • Nachten & Dromen – onderwijs *
 • Profetie onderwijs + praktijk *
 • (S)preken met Kracht onderwijs *
 • Schepping en Evolutie – onderwijs
 • Leiderschap – onderwijs
 • Huwelijk & Gezin – onderwijs
 • Kerk- en Gemeentewerk – onderwijs + praktijk
 • Tienerwerk – onderwijs + praktijk
 • Kinderwerk – onderwijs + praktijk
 • Kerkgeschiedenis – onderwijs
 • Israël, het volk van God – onderwijs
 • De Bijbel – Oude Testament – onderwijs
 • De Bijbel – Nieuwe Testament – onderwijs
 • Financiën, de economie van God – onderwijs
 • Psychologie – onderwijs

De vakken met een * worden door alle studenten automatisch gevolgd in het eerste jaar.

De locatie en omgeving

De locatie en de omgeving, ook daar zijn we enthousiast over. Want als je ergens vaak bent, en dat ben je als je deze school gaat doen, is het belangrijk dat het een goede plek is.

 • De lessen worden gegeven in de Vijverhof.

 • Locatie midden in Hendrik-Ido-Ambacht.

 • Een winkelcentrum dichtbij.

 • Horeca dichtbij.

 • Direct aan de overkant een heerlijk park.

OV, bereikbaarheid en parkeren.

Hendrik-Ido-Ambacht is een dorp in de buurt van Rotterdam en Dordrecht en net buiten de Alblasserwaard.
Zeer goed bereikbaar vanaf de diverse snelwegen, ook het openbaar vervoer met de bus en vanaf diverse treinstations.

Parkeren

In de omgeving is veel gratis parkeergelegenheid. Zowel in de directe omgeving van de Vijverhof als bij de nabijgelegen sportvelden op ca. 2 minuten loopafstand.

Auto

Hendrik-Ido-Ambacht is met de auto heel goed bereikbaar, met afslagen vanaf zowel de A15 als de A16.

Bus

Er stoppen diverse bussen in de directe omgeving van de Vijverhof. Zowel vanuit Rotterdam als vanuit Dordrecht en Zwijndrecht is de locatie goed bereikbaar.

Waterbus

De waterbus, vanuit o.a. Dordrecht, Rotterdam, Sliedrecht, Papendrecht stopt op 4 minuten fietsen van de locatie.

Trein

Er rijd een bus, en er kan ook vervoer worden geregeld, vanaf het nabijgelegen station Zwijndrecht.

Zomervakantie 2023/2024

6 juli - 6 september

Herfstvakantie 2024/2025

21 oktober - 1 november

Kerstvakantie 2024/2025

23 december 2024 - 3 januari 2025

Voorjaarsvakantie 2024/2025

17 februari 2025 - 28 februari 2025

Mission Trips 1e jaar | 2024/2025

18 maart 2025 - 28 maart 2025

Meivakantie 2024/2025

28 april 2025 - 9 mei 2025

Zomervakantie 2024/2025

27 juni 2025 - 23 augustus 2025

Contact Info

Telefoon: 06-42050073

Ga naar de bovenkant