1 of 2 of 3 jaar?2023-06-30T23:51:51+02:00

1 of 2 of 3 jaar Bijbelschool?

Je kunt de School of Revival 3 jaar volgen om deze volledig af te ronden. Tevens kun je ieder jaar apart volgen, en voor het 1e jaar geven we je zelfs de mogelijkheid om deze parttime te doen. Dan duurt het 1e jaar dus 2 jaar en kan je daarna alsnog als je dat zou willen verder gaan met het 2e en het 3e jaar.

Op deze Bijbelschool wordt een volledig programma aangeboden dat drie jaar duurt om af te ronden. Het is echter niet verplicht om alle drie de jaren te volgen, het is mogelijk om elk jaar afzonderlijk te volgen en af te ronden met een certificaat.

Voor het eerste jaar is er zelfs een optie om dit parttime (2 dagen per week) te doen. Als je voor deze parttime optie kiest, duurt het eerste jaar dus twee jaar. Na het afronden van het eerste jaar kun je ervoor kiezen om door te gaan met het tweede en derde jaar, indien gewenst.

Het 1e jaar!?

Het eerste jaar ga je direct de diepte in. De focus is voor dit eerste jaar op identiteit, intimiteit en autoriteit. Maar ook in dit eerste jaar gaan we je vast trainen in leiderschap, geloof en is er in de keuzevakken enorm veel ruimte en aandacht voor creativiteit en expressie. Op allerlei gebieden willen we je helpen om de boodschap die ook in jouw hart is ook te leren communiceren op een manier die bij jou past.

Je kunt verwachten dat je dagelijks ook fundamentele lessen krijg vanuit het woord van God. Fundamenteel, maar ook altijd vernieuwend en vol openbaring. Als je de toggle even aanklikt, dan kun je door de vakken en thema’s heen scrollen.

In het eerste jaar van deze Bijbelschool duik je meteen de diepte in. De focus ligt op identiteit, intimiteit en autoriteit. Maar ook in dit eerste jaar gaan we je vast trainen in leiderschap en een krachtig geloof. Er is ook veel ruimte voor creativiteit en expressie in de keuzevakken. We streven ernaar je te helpen de boodschap die in jouw hart leeft op een manier te communiceren die God in jou heeft gelegd.

Verwacht dagelijks fundamentele lessen gebaseerd op het Woord van God. Deze lessen zijn krachtig, vernieuwend en altijd vanuit openbaring. Als je op de ’toggle’ klikt, kun je door de verschillende vakken en thema’s scrollen om een idee te krijgen van wat er behandeld zal worden.

Parttime 1e jaar in 2 jaar?
Als je niet de mogelijkheid hebt om een fulltime studie te volgen, bieden we ook een parttime versie van het eerste jaar van de Bijbelschool aan. In deze parttime variant kun je ervoor kiezen om het eerste jaar in een periode van twee jaar te voltooien. Na deze twee jaar parttime studeren, heb je het eerste jaar afgerond en ben je gecertificeerd om, indien gewenst, deel te nemen aan het tweede jaar van de Bijbelschool.

Klik op het +-je hieronder om de diverse thema’s, keuzevakken en verdieping te bekijken.

Cultuur van Eer & Echtheid
Jezus Christus, Zoon van God
God de Vader
Heilige Geest
Intimiteit 1
Identiteit 1
Genade
Liefde
Het Koninkrijk 1
Aanbidding
De geestelijke wereld
Jouw positie / autoriteit
Bovennatuurlijk leven
De geestelijke mens
Persoonlijkheid
Bestemming
Het verbond
Gods Aanwezigheid en Heerlijkheid
Vijfvoudige bediening
Herder / Verbinding
Het Koninkrijk 2
Revivalist 1
Genezing
Heling
Bevrijding
Evangelist / Evangelisatie
Identiteit 2
Apostel / Cultuur
Godsbeelden
Profeet / Profeteren
Intimiteit 2
Openbaring
Vrucht(dragen)
Zalving
Gaven
Talenten
Leraar / Verkondiging
Het Lichaam / De Kerk
Gebed
Vasten & Bidden
Wonderen, Tekenen en Krachten
Revivalist 2

 • Track – Worship – 20 lessen + extra praktijkmomenten
 • Track – Media – 12 lessen + extra praktijkmomenten
 • Track – Expressie – 7 lessen + uitvoeringen
 • Track – Kunstvormen – 20 lessen + uitvoeringen
 • Track – SOZO – 9 lessen + extra praktijkmomenten
 • Track – Ontwikkelen van een bediening – 20 lessen + extra stagemomenten
 • Keys, wie ben jij? – 7 lessen + testen
 • Schepping en Evolutie – 7 lessen
 • Leiderschap – 14 lessen
 • Huwelijk & Gezin – 5 lessen
 • Kerk- en Gemeentewerk – 10 lessen
 • Nachten, Dromen en Visioenen – 7 lessen
 • Tienerwerk – 3 lessen
 • Kinderwerk – 3 lessen
 • Kerkgeschiedenis – 5 lessen
 • Israël, het volk van God – 3 lessen
 • De Bijbel – Oude Testament – 7 lessen
 • De Bijbel – Nieuwe Testament – 7 lessen
 • Financiën, de economie van God – 5 lessen
 • Engelen & Demonen – 9 lessen
 • Vrouwen in de Bijbel – 9 lessen
 • Psychologie – 14 lessen
 • Profetie 14 lessen
 • Geestelijke Zintuigen – 7 Lessen
 • (S)Preken met Kracht – 14 lessen

Het 2e jaar!?

Om deel te nemen aan het tweede jaar van de Bijbelschool, dien je het certificaat te hebben behaald van het volledig afgeronde eerste jaar.

Het tweede jaar legt nog meer nadruk op autoriteit, leiderschap en het dragen van grotere verantwoordelijkheid, net zoals het eerste jaar. Gedurende het tweede jaar behandelen we het hele Woord van God in één jaar en verkennen we diepgaande thema’s die je zullen helpen om het leven van Jezus te brengen op de plaatsen waar God je roept.

Tegen die tijd hebben we ook meer inzicht in jouw roeping en de gaven die God je heeft gegeven, en zullen we je uitdagen om je persoonlijk verder te ontwikkelen.

In het tweede jaar kun je ook kiezen voor keuze- en verdiepingsvakken die je niet in het eerste jaar hebt kunnen volgen. Bovendien zijn er speciale tracks beschikbaar die specifiek gericht zijn op het tweede jaar.

Als je op de ’toggle’ op deze pagina klikt, kun je door de verschillende vakken en thema’s scrollen om een idee te krijgen van wat er behandeld zal worden.

Klik op het +-je hieronder om de diverse thema’s, keuzevakken en verdieping te bekijken.

Alle 27 boeken van het Nieuwe Verbond
Alle 39 boeken van het Oude Verbond
Praktische Theologie
Discipelschap
Interpretatiemethoden
Ethiek
Het antwoord op Wereldreligies
Cultuur van Eer 2
Pastoraat
Intimiteit 3 + 4
Identiteit 3 + 4
Evangelisatie
Het Koninkrijk 3
Autoriteit & Leiderschap
Persoonlijkheid
Gods Aanwezigheid dragen
Gemeenteopbouw.
Gods Heerlijkheid dragen
Vijfvoudige bediening 2+3
Revivalist 3+4
Genezing 2
Heling 2
Bevrijding 2
Vrucht dragen & overdragen
Gebed 2+3
In het 1e jaar heb je 2 of maximaal 3 tracks gevolgd. Voor het tweede jaar heb je dan weer deze keuze plus enkele uitbreidingen.

 • Track – Worship – 20 lessen + extra praktijkmomenten
 • Track – Media – 12 lessen + extra praktijkmomenten
 • Track – Expressie – 7 lessen + uitvoeringen
 • Track – Kunstvormen – 20 lessen + uitvoeringen
 • Track – SOZO – 9 lessen + extra praktijkmomenten
 • Track – Ontwikkelen van een bediening – 20 lessen + extra stagemomenten
 • Track – Leiderschap – 14 lessen + praktijkmomenten
 • Track – Pastorale vormen – 14 lessen + stages
 • Track – Kunstvormen 2 – 7 lessen + stages
 • Track – Voorbereiding Zending – 14 lessen + uitvoeringen

Sommige verdiepingsvakken volg je verplicht in het eerste jaar. Die zie je niet meer in dit overzicht omdat je ze al hebt afgerond.

 • Schepping en Evolutie – 7 lessen
 • Leiderschap – 14 lessen
 • Huwelijk & Gezin – 5 lessen
 • Kerk- en Gemeentewerk – 10 lessen
 • Tienerwerk – 3 lessen
 • Kinderwerk – 3 lessen
 • Kerkgeschiedenis – 5 lessen
 • Israël, het volk van God – 3 lessen
 • Financiën, de economie van God – 5 lessen
 • Psychologie – 14 lessen
 • Geestelijke Zintuigen – 7 Lessen
 • (S)preken met Kracht – 14 lessen

Het 3e jaar!

Het derde jaar van de Bijbelschool staat voornamelijk in het teken van een stageperiode. Leren in de praktijk.

Gedurende dit jaar volg je één dag per week lessen. De overige drie dagen besteed je aan een stage binnen een bediening. Deze stage kan plaatsvinden bij een van de bedieningen die verbonden zijn aan I AM Loved, een kerkelijke gemeente of zelfs binnen de Bijbelschool zelf, waar je mentor of groepspastor kunt zijn.

Hoewel je de mogelijkheid hebt om zelf een stageplaats te zoeken, garanderen wij jou een passende plek die aansluit bij jouw roeping en talenten. Aangezien we al twee jaar samen hebben opgetrokken, zullen we je begeleiden om jouw gaven en talenten optimaal tot uiting te laten komen.

Tijdens dit jaar zul je dus drie dagen per week stage lopen en één dag per week les hebben. In het onderstaande schema kun je de thema’s vinden waarover je tijdens die lesdagen onderwijs zult ontvangen.

Klik op het +-je hieronder om de diverse thema’s, keuzevakken en verdieping te bekijken.

Apologetiek
Praktische Theologie
Nieuwe Testament
Discipelschap overdragen
Ethiek (2+3)
Cultuur van Eer 3
Het Koninkrijk 4
Autoriteit & Leiderschap 2
Persoonlijkheid 2
Bediening
Revivalist 5
Vrucht dragen & overdragen 2
Gebed 4

Contact Info

Telefoon: 06-42050073

Ga naar de bovenkant